18 listopada 2022

W pierwsze połowie miesiąca  realizowano Diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu dla gr I zaś w drugiej połowie  realizowane było wsparcie w ramach zajęć grupowych  trening kompetencji i umiejętności społecznych.  W drugiej połowie miesiąca jest realizowane poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne oraz w sposób ciągły  wsparcie specjalistyczne trenera osób niepełnosprawnych dla osób z grupy I.

Trwa rekrutacja do II grupy szkoleniowej.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Skip to content