12 maja 2023r.

Szanowni Państwo,

W pierwszej połowie miesiąca zaczęło się szkolenie dla gr.VI Pracownik administracyjno- biurowy oraz Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu dla gr VII. W drugiej połowie miesiąca odbędzie się trening kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu oraz poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne dla gr. VII  ,  poradnictwo specjalistyczne -socjalne dla gr. VII.

Grupa IV,V kontynuuje staże.

Od początku maja zaczęła się również rekrutacja do kolejnych grup.

 

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie.

19 kwietnia 2023r.

Grupa VI realizowała  trening kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu oraz poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne. Grupa IV kończy szkolenie zawodowe o tematyce robotnik gospodarczy. Grupa V realizuje szkolenie o tematyce pomoc kuchenna. Zakończono rekrutację grupy VII i zaplanowano jej diagnozę na początek maja.

 

Trwa rekrutacja do kolejnych grup.
Zapraszamy do udziału w projekcie.

20 marca 2023r

W  drugiej połowie miesiąca gr III kontynuuje szkolenie zawodowe. Realizacja treningu Kompetencji i umiejętności społecznych oraz poradnictwa psychologicznego do gr IV i V. Realizacja Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu dla gr VI.

Trwa rekrutacja do kolejnych grup.
Zapraszamy do udziału w projekcie.

13 marca 2023

W pierwszej połowie miesiąca odbędzie się Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu dla gr IV i V. W drugiej połowie miesiąca odbędzie się trening kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu oraz poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne oraz socjalne dla gr IV i V. Realizacja szkolenia zawodowego oraz pośrednictwo pracy dla gr III. Rozpoczęcie realizacji pośrednictwa pracy dl gr III.

 

Trwa rekrutacja do kolejnych grup.
Zapraszamy do udziału w projekcie.

07 lutego 2023

W pierwszej  połowie miesiąca  realizowane jest Poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne  dla gr III, w drugiej połowie miesiąca  będzie realizowana Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu oraz Trening kompetencji – Kuźnia optymizmu dla gr IV

 

 

Trwa rekrutacja do kolejnych grup.
Zapraszamy do udziału w projekcie.

27 stycznia 2023

W pierwszej  połowie miesiąca  realizowane jest Pośrednictwo pracy dla gr I, Szkolenie zawodowe dla gr II, w drugiej połowie miesiąca  będzie realizowany Trening kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu dla gr III, rozpoczęcie staży zawodowych przez gr I, poradnictwo socjalne dla gr III oraz pierwsze spotkanie z pośrednikiem pracy dl. gr II

 

Trwa rekrutacja do kolejnych grup.
Zapraszamy do udziału w projekcie.

12 grudnia 2022

W pierwszej połowie miesiąca będzie realizowana Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu dla gr II , szkolenie zawodowe Pracownik administracyjno – biurowy dla gr I, poradnictwo specjalistyczne – zawodowe dla gr II, Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla gr II oraz poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne  dla gr II.

W drugiej połowie miesiąca odbędzie się poradnictwo specjalistyczne – socjalne dla gr II                                                         W sposób ciągły  wsparcie specjalistyczne trenera osób niepełnosprawnych dla osób z grupy I i II.

 

 

Trwa rekrutacja do kolejnych grup.
Zapraszamy do udziału w projekcie.

02 grudnia 2022r

W pierwszej połowie miesiąca będzie realizowana Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu dla gr II , szkolenie zawodowe Pracownik administracyjno – biurowy dla gr I, poradnictwo specjalistyczne – zawodowe dla gr II, Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla gr II oraz poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne  dla gr II.    W sposób ciągły  wsparcie specjalistyczne trenera osób niepełnosprawnych dla osób z grupy I i II.

 

 

Trwa rekrutacja do kolejnych grup.
Zapraszamy do udziału w projekcie.

Skip to content